Fysik A for 15-x

Herunder kan du finde udleveret materiale af forskellig art i fysik.

Meddelelser

Materiale

Det er bedst at downloade filerne - heraf de fleste Wordfiler - til sin egen harddisk før man åbner dem. I Internet Explorer gøres dette ved at højreklikke og vælge Gem destination som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloaded til.

 

Nyt

Et af de sidste emner, vi ser på, er emnet tryk, opdrift og gaslovene. Under Opgaver kan ses en note med opgaver.

Opdateret 26.05.18

 

Øvelser/hold

Netwerk i 15-x
Holdinddeling i 15-x
Projekter i kernefysik (Word)

 

Andet

Generel rapportskabelon
Studieretningsugen i 2015
Angående fysikprøve den 3. november 2015
Studieretningsdagen i 15-x i optik den 15. januar 2016
Rundeøvelser i 15-x i 3g

 

Kontakt mig

Klik på nedenstående link for at sende email til mig, hvis du er i tvivl om noget. Jeg skal prøve at svare så hurtigt som muligt....

E-mail: Erik Vestergaard

 

Rapportøvelser

 1. Måling af en elevs effekt
 2. Specifik varmekapacitet (Word)
 3. Brydning og totalrefleksion
 4. Musik og bølger
 5. Absorption af gammastråling (avanceret udgave)
 6. Brintspektret (Word)
 7. Fald med luftmodstand
 8. Resistivitet af en leder
 9. Jævn cirkelbevægelse
 10. Kraften på en leder i et magnetfelt
 11. Tangensboussolen og magnetfeltet fra en flad spole

 

Journaløvelse 

 1. Er det dyrt at holde guldfisk?
 2. Massefylde (pdf)
 3. Vands specifikke fordampningsvarme (Word)
 4. Specifik smeltevarme for H2O (Word)
 5. Lydens hastighed
 6. Optisk gitter
 7. Hvor hårdt er en flygelstreng spændt?
 8. Efterklangstider
 9. Det frie fald med video og Logger Pro
 10. Gnidning
 11. Radioaktive henfald
 12. Ohms lov
 13. Karakteristik for glødepære
 14. Bruge serie- eller parallelforbindelse
 15. Karakteristik for vandkraftværk
 16. Opdrift i vand og luft
 17. Hookes lov
 18. Harmonisk svingning med fjeder
 19. Varmefylden af metaller (En udvidet fysik C øvelse)
 20. Kosmologi (Word)
 21. Idealgasligningen

 

Afleveringsopgaver

Afleveringsopgaver til 101115 (energi)
Afleveringsopgaver til 080216 (diverse med optik, lydbølger m.m.)
Afleveringsopgaver til 180416 (lille aflevering i fysik og musik)
Afleveringsopgaver til 300816 (mekanik)
Afleveringsopgaver til 200916 (mekanik + eksamensopgave - se Lectio)

 

 

Opgaver

Fysik C intro
NV - grundstofferne
Energi og masse er to sider af samme sag
Opgaver i grundlæggende fysik 1

Opgaver i grundlæggende fysik 2
Opgaver i solens indstråling (Word)
Opgaver i atomer (Studieretningsugen)
Opgaver i varmelære 1
En opgave med suppe
Opgaver i varmelære 3
Opgaver i brydning og refleksion
Arbejdsopgaver i emnet bølger
Opgaver i optiske gitre
Praktiske opgaver i lys og lyd
Bølgefunktioner i Maple
Forstå sammenhængen mellem position, hastighed og acceleration del 1
Forstå sammenhængen mellem position, hastighed og acceleration del 2
Indtegning af kræfter
Arbejdsopgaver i kernefysik
Videnskabsteori: Arbejdsspørgsmål i fysik  (Word) (Spørgsmål til tillægget Vidensskabsteori & atommodeller, som er lagt ind på Lectio under Dokumenter)
Det skrå kast - arbejdsopgaver (Opgaver formuleret i Maple-fil)
Vektorprodukter - Lorentz-kraften og Laplaces lov
Opgaver i tryk og gasser

 

 

Noter & Tillæg

Fysik C datahæfte
MathType
Fysik C - Tillæg til emnet planeter

Forskellige faser af H2O
Tre forskellige former af en eksponentiel funktion
Tillæg om bølger
Tillæg til brydningsformlen

Geometriske formler
Det elektromagnetiske spektrum
Interferens og gitterformlen
Linser
Fysik & musik
Mekanik
Bevægelser med konstant acceleration
Kernefysik
Kernekort og det periodiske system
LNT-model for radioaktiv stråling
Plancks strålingslov
Ohms udvidede lov
Princippet i en varmluftsballon
Effektab i lange ledninger
Det skrå kast uden luftmodstand
Jævn cirkelbevægelse  (En matematisk øvelse)
Lorentz kraften og dens betydning
Dopplereffekt (ekstra supplement til Fusionsbog s. 44-46)
Rødforskydning
Plancks strålingslov og Wiens forskydningslov (Maple fil)
Gaslovene

 

 

Links

Det periodiske system
www.ptable.com
www.webelements.com

Astronomi og NV
Viden Om fra DR2 indeholder meget godt materiale og gode videoer i naturvidenskab.
Welcome to the planets
Chrome Experiments (En tur i galaksen)
Egne billeder af månen den 27. september og blodmånen den 28 september 2015:
Måne, blodmåne1, blodmåne2.

Mere generelt
PhET
- Interactive Simulations:
http://phet.colorado.edu
 (University of Colorado har en mængde værdifulde appletter her. Man kan med fordel vælge Run our Simulations > Full Installation).
http://hval.dk/web/bruger/eraun/virtex/ (Mange gode appletter fra Virtex)
http://www.cs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/contents.html  (Meget fin side med Archimedes)
http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes  (Mere om Achimedes)
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/index.html  (Physics FAQ)

Energi
Brændelsceller (Animation)
DUDAs læringsvideoer om energi (Gode film)
Varmeledning (animation - GIZMO)
Vestas om vindmøller (små film med mere)

Optik
Human-scale invisibilty Cloak (Det vises, hvordan man med optik kan gøre personer usynlige! Mere her)
Bending Light (Interaktive ting med brydning)

Lyd og bølger
Om Akustik - Gode toner i arkitekturen (God folder om efterklangstider og akustik, også liste med absorbtionskoefficienter for forskellige materialer)
Crazy pool vortex
Fun with Vortex Rings in the Pool

Fusion
http://lmfk.dk/fysikforlaget/fusion/fusion.pdf (Ekstra materiale fra LMFK).

Geofysik
Links til sider med jordskælv

 

Film og videoer

 

 

Billeder

Her kan du finde billeder af klassen og eventuelt også andet billedmateriale.

Elevbilleder