Fysik C for 18-d

Herunder kan du finde udleveret materiale og links af forskellig art i fysik.

Det er ofte bedst at downloade filerne - heraf de fleste Wordfiler - til sin egen harddisk før man åbner dem. I Internet Explorer gøres dette ved at højreklikke og vælge Gem destination som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloaded til.

 

Nyt

Velkommen til 18-d. Vi skal til at begynde med emnet lydbølger. Husk at der er fysikprøve i uge 9! Kig under punktet Andet for at se, hvad den handler om, og hvordan prøven foregår.

Opdateret 19.02.19

 

Øvelser/hold

 

Andet

Generel rapportskabelon (pdf)
Fysikprøve i uge 9 2019

 

Kontakt mig

Klik på nedenstående link for at sende email til mig, hvis du er i tvivl om noget. Jeg skal prøve at svare så hurtigt som muligt....

E-mail: Erik Vestergaard

 

Rapportøvelser

  1. Specifik varmekapacitet (Word)
  2. Brydning og totalrefleksion
  3. Musik og bølger

 

Journaløvelse 

  1. Vand specifikke fordampningsvarme (Word)
  2. Is specifikke smeltevarme (Word)
  3. Nyttevirkning af kaffemaskine (Word)
  4. Optisk gitter

 

 

Opgaver

Fysik Intro - verden omkring os
Opgaver i energi
En opgave med suppe
Opgaver i brydning og refleksion
Opgaver i bølger og optik
Opgaver i lyd 1 (Maple fil)

 

 

Noter & Tillæg

Genveje og typiske begåede fejl i Maple
Fysik C datahæfte
Det periodiske system
Forskellige faser af H2O
Tillæg til mekanisk energi i fysC
Eksempel på beregning af brydningsvinkel (Maple fil)
Tillæg om bølger

Aflæs sted og tidsmæssigt forløb af bølge
Tillæg til brydningsformlen

Udregning af bølgelængde i forsøg med optisk gitter (Maple fil)
Interferens og gitterformlen
Det elektromagnetiske spektrum
Fysik & musik
Matematisk repræsentation af forskellige toner (Maple fil med eksempler)


 

 

Links

Mere generelt
SI-enheder (Wikipedia)
Dekadiske præfikser
(Wikipedia)
 

Det periodiske system
www.ptable.com
www.webelements.com

https://www.youtube.com/watch?v=qXss1tTxyts (Video på dansk)
 

Astronomi og NV
Planeternes bevægelse om Solen (YouTube)
Det heliocentriske og geocentriske verdensbillede
Welcome to the planets
Interactive Comet Animation - NASA  (Can vise animation af planeter og kometer)

Energi
Brændelsceller (Animation)
Danmarks energiforbrug
Vindmøller og betz' lov  (Maksimal udnyttelse af vindenergi)
 

Farver
Additive farver (Video)
Subtraktive farver (Video)


Bølger
Totalrefleksion i teori og praksis
Tale i helium (YouTube video)
Tale i svovlhexafluorid (Eng. Sulfur Hexaflouride) (YouTube video) Mere.
Stemmebånd (YouTube video)

 

Videoer

 

 

 

Billeder

Her kan du finde billeder af klassen og eventuelt også andet billedmateriale.

Elevbilleder