Nyheder i Maple 16 plus Gympakke

På denne side vil jeg give et lille indtryk af nyhederne i Maple 16 og den medfølgende opdaterede Gym-pakke. Maplesofts egen beskrivelse af dem kan du finde på følgende side: Key New Features in Maple 16. Jeg vil give mine vurderingerne af dem i mit arbejde som gymnasielærer.

 

Clickable Math 3.0

Maplesoft slår Clickable Math 3.0 op som en af de store nyheder i Maple 16. Der er da heller ikke nogen tvivl om, at det ser rigtig spændende ud og måske giver nogle muligheder for at elever kan eksperimentere med at løse opgaver i mindre skridt i stedet for blot at at få svarene foræret fra ende til anden, fx via solve kommandoen. Med de nye muligheder kan man for eksempel skrive et matematisk udtryk op og trykke på Enter for at få Maples blå svar frem. Det er nemlig kun Maples svar, man kan arbejde med. Man kan så markere hele udtrykket eller en del af det. Kort efter vil en række muligheder til bearbejdning blive vist. Man kalder disse for Smart Popups. Man kan så vælge en af mulighederne ved at klikke på den.

Man kan også løse ligninger ved at markere dele af dem. Herunder ser man for eksempel to muligheder. Man kan dividere med det markerede eller isolere det markerede, udover at plotte.

Man kan i øvrigt også trække det markerede over på den anden side. Det hedder Drag-to-Solve. Man kunne forestille sig, at denne interaktive måde at løse ting på kunne være et slags bindeled mellem at gøre tingene i hånden og helt auto og derved give en bedre forståelse.

Min femte Maple instruktionsfil er helt dedikeret til dette emne. Med Smart Popups kan man addere, subtrahere, multiplicere, dividere, faktorisere, ekspandere, simplificere, isolere, sætte på fælles brøkstreg, plotte, solve, anvende trigonometriske identiteter, ... Her er et direkte link til Maplesofts egen forklaring: Clickable Math 3.0.

 

Rubber-Band Zooming

En meget ønsket nyhed. Nu kan man markere et plot, holde Shift tasten nede mens man trækker et rektangel ud på grafen. Så vil der blive zoomet ind på det område, der er markeret. Det udføres i øvrigt på en helt fed og animeret måde.

 

Smart View ved plots

Før Maple 16 kunne man nemt opleve plots, som ikke blev tegnet helt optimalt via default-indstillingerne. Det var især tilfældet for grafer, som havde asymptoter. Et simpelt eksempel er grafen for funktionen 1/x.

I Maple 15 ville nogle elever blive forvirrede over outputtet på grund af det noget uheldige valg af værdier på y-aksen. Med indførelsen af Smart View i Maple 16 er der nu en såkaldt Heuristisk algoritme, der går ind og vurderer grafens udseende med henblik på at vælge et passende y-interval at vise grafen i. Der er imidlertid ingen sikkerhed for at det altid går godt. Grundet de uendelige muligheder for grafers udseede, er det umuligt at skrive en algoritme, som giver det bedste y-interval i alle tilfælde. Husk at x-intervallet som default altid er fra -10 til 10. Man kan naturligvis som altid vælge sit eget x-interval, men som nogle brugere har anført på Mapleprimes (Maples Forum) kan man komme ud for at Smart View funktionen underkender dette valg for at der ikke opstår "huller i grafen". Ikke helt optimalt efter undertegnede og andres mening. Heldigvis vil man dog altid få grafen tegnet i det ønskede område, hvis man angiver både et x- og et y-interval!

I Maple 16 er det også blevet muligt at anvende transparens i 2D-plot!

 

Snippets palettes

En skuffelse! Her havde jeg og andre håbet på en brugerfremstillet palette, der kunne bruges til fx elektronisk retning af elevers opgaver. Den er imidlertid alt for omstændelig at bruge. Man skal til at oprette ikoner m.m. Jeg tror, at hvis denne facilitet skal blive en succes, skal det blive noget med Drag-and-Drop. Den er lagt for stort an i den nuværende form.

 

Math Apps

Maplesoft har konstrueret over 100 små apps til forskellige specifikke formål. Prøv menuen Tools > Math Apps, så vil du se, at der er apps indenfor emner som Algebra, geometri, vektorregning, differentialregning og integralregning, funktioner, trigonometri, fysik, økonomi, sandsynlighedsteori og statistik. Jeg tror de kan vise sig rigtig fede. Der er tale om små applikationer, der står for sig selv, hvor man interaktivt kan sætte tal ind og se hvad der sker. Eller en lille animation. Hvad siger du for eksempel til følgende lille apps, som handler om at optimere rumfanget af en kasse under fastholdt overflade:

(Klik på billedet for et større og mere fyldestgørende billede)

Man varierer kassens højde ved at trække i skyderen, og straks ændrer kassen udseende og graferne opdateres. Efter at læreren har gennemgået problemet grundigt, tror jeg denne lille fikse applikation kan være med til at få eleverne til at forstå pointerne. Eller hvad med denne lille animation, som viser pointen med at et legeme, der falder fra hvile og et andet legeme, der var en vandret starthastighed, falder lige hurtigt:

Når man trykker på Release knappen falder kuglerne ...

 

Bedre prints af grafer og figurer

De fleste Maple brugere har nok oplevet at udskrevne dokumenter ikke ser ud præcist som på skærmen. Det er sandsynligvis også en umulighed i et sådant program, men der har været ønsker om i det mindste større overensstemmelse mellem størrelsen af plots og indsatte billeder på print i forhold til på skærmen. Plots og indsatte billeder er hidtil blevet udskrevet meget store i forhold til den omgivende tekst, med det resultat, at folk undertiden har valgt at reducere i størrelsen af plots og billeder i originalfilen, for at få printet til at se bedre ud. I Maple 16 er der søgt gjort noget ved dette. Nu printer plots og billeder virkeligt bedre. Der er dog sneget sig en uheldig ting ind: Der dannes et tomt hvidt felt efter både grafer og billeder. Det vil jeg betegne som en bug. Det er mig uforstående, at en så åbenlys fejl kan slippe igennem tests. Måske er det gået lidt for hurtigt med at udgive Maple 16? Jeg startede en Post med problemet på Mapleprimes.com. En ansat hos Maplesoft hørte med og fortalte, at det var givet videre til programudviklerne. Jeg håber meget, at dette bliver rettet i en snarlig update! Ellers et godt tiltag fra Maplesoft her!

 

eBook Publisher

En meget velkommen ny facilitet, der gør brugeren i stand til at samle en række Maple-filer i en publikation. Supporterer både pdf formatet og html formatet.

 

Delvis Undo mulighed

Indtil Maple 16 har det ikke været muligt at fortryde en udført handling/kommando, kun fortryde skrevet tekst og matematik. Med Maple 16 er det nu delvist muligt at fortryde. Maples svar fjernes, men tilsyneladende huskes evalueringerne. Så det kan være, at det er nødvendigt at genberegne for at Maples Engine opdateres til det ønskede. Men i hvert fald slippe man for at fjerne evalueret output.

 

MapleCloud

MapleCloud blev indført i Maple 14. I version 16 er der sket nogle mindre ændringer, idet der nu er kommet tre faner: Popular, New og Favorites. En ganske fornuftig adskillelse mellem virkelig populære dokumenter på nettet og andre mindre vigtige. Ændringerne er ført ajour i min instruktionsnote til MapleCloud.

3D grafik

Der er kraftige forbedringer i 3D grafikken i Maple 16. Også bedre muligheder for eksport.   

 

Live Data Plots

Der er kommet en ny palette til: Live Data Plots. Det skulle være ment som en genvej til at lave pænere plots. Jeg er lidt usikker på, hvor stor betydning den vil få for elever i gymnasiet.

 

I forbindelse med Maple 16 er der foretaget en ganske kraftig opgradering af Gym-pakken. Man kan godt bruge den nye Gym-pakke i tidligere versioner af Maple også, men der kan være enkelte ting i periferien, der ikke virker.

Af nyheder i den nye Gym-pakke:

Polynomiel regression
Logistisk regression
I eksponentiel regression kan man få funktionen på både formen b*a^x og b*e^(k*x).
En masse forbedringer i deskriptiv statistik (For grupperede observationer: Histogram, sumkurve, frekvenser, kumulerede frekvenser, gennemsnit, kvartiler, fraktiler, boksplot, to boksplot sammenlignes, etc. Ugrupperede observationer: trappekurver, kvartiler bestemt på to forskellige måder. Desuden import af data fra Excel)
Chi-i-anden test. Både Goodness og Fit test og uafhængighedstest.
Vektorregning udvidet til også at fungere i 3D.
Binomial test

Dette er udover den funktionalitet, der allerede er i Gym-pakken fra tidligere. Hvis man vil se helt præcist hvad Gym-pakken indeholder, kan man inde i Maple vælge menuen Help > Maple Help og skrive ordet "Gym" (uden apostroffer) i søgefeltet. Så vil en liste over funktionerne og deres virkemåde være tilgængelig.

Som sagt store forbedringer i statistik, som gør det nemt og overskueligt at løse opgaverne. Herunder et skærmbillede af løsningen af en opgave i Chi-i-anden uafhængighedstest med den nye Gym-pakke - dog uden forklarende tekst, som der naturligvis bør være ved en konkret aflevering/eksamen:

 


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik