Nyheder i Maple 17 plus Gympakke

På denne side vil jeg give et lille indtryk af nyhederne i Maple 17 og den medfølgende opdaterede Gym-pakke. Maplesofts egen beskrivelse af dem kan du finde på følgende side: Key New Features in Maple 17. Jeg vil give mine vurderingerne af dem i mit arbejde som gymnasielærer.

 

Ændringer på grund af brugerinput

Lad mig lige starte med at navne nogle ting, hvor Maplesoft har lyttet til brugere. Jeg har personligt som beta-tester presset på for nogle ting, herunder problemerne i punkterne 1 og 3 herunder.  

  1. I Maple 16 var der følgende meget uheldige ting: Hvis man tegnede på en graf eller et billede i et Maple dokument, så flyttede tegningen sig i forhold til det underliggende, når der blev printet ud eller eksporteret til pdf format. Dette problem er nu løst! Desværre har Maplesoft stadig ikke løst to andre problemer i udskriften: De tomme hvide felter efter grafer i udskriften. Det har heller ingen effekt i udskriften, hvis man skalerer et billede via håndtagene. Desværre.
  2. MapleCloud kan nu håndtere filer på op til 10 MB. I Maple 16 var grænsen 1 MB, og det gav undertiden problemer, når man anbragte billeder i Maple dokumentet.
  3. Eksemplerne i Maples Help menu vises nu i 2D matematik pr. default.
  4. Man kan nu med passende kommandoer bruge reserverede bogstaver som variabelnavne. Det kan gøres med en ny kommando local.    
  5. Maple 17 har nu fået Automatic Command Completion, hvilket betyder, at mens man er i gang med at skrive en kommando, vil dens udførelse blive vist i en gul boks ovenover, såfremt der altså kun er en entydig mulighed. Man kan så sætte den ind ved at trykke på tabulator-tasten Tab. Det kan spare nogle indtastninger.

 

Nuværende registrerede bugs

I version 17.01, som er udleveret til danske skoler, er der meget beklageligt opstået to nye fejl i tastaturgenveje på Internationale keyboards - fejl som ikke var der i version 17.00: Når man opløfter med ^, så skal man i version 17.01 trykke to gange på tasten, før man får noget skrevet i eksponenten. Endvidere duer den højre krøllede parentes heller ikke. Det er bugs, som er helt uacceptable, og det bør give anledning til et hot fix! Jeg håber meget, at det kommer før skolestart.

 

Ændringer i indekser

Maplesoft har foretaget en sjælden ændring i en meget basal ting i Maple: Indekser skal nu indtastes anderledes end tidligere: Fra nu af skal man (i Windows) skrive en dobbelt underscore (Shift+- -) for at få et literal index, mens man skal benytte genvejen Ctrl+Shift+- for at få et standard index. Husk at når man bruger et literal indeks, så bliver rod og indeks opfattes som ét symbol. Når man bruger et standard indeks, så er roden den egentlige variable, og indekserne er "tabelindgange". Standard indekser er smarte, hvis man skal have ændret en masse variable på én gang. Men de gav også anledning til nogle fejl hos elever, fx hvis man anvendte en variabel med og uden indeks. Så kunne der opstå fejl, som forvirrede mange elever.

For at skelne mellem de to typer indekser har Maplesoft valgt at farve variable med et literal indeks rødviolette, mens standard indekser er sorte. Hvis man ikke vil have nogen farvninger, kan man slå det fra ved at fjerne afmærkningen i menuen View > Atomic Variables.

Måske er ændringen i indekser meget smart, for jeg tror, at elever fremover vil komme til at bruge literal indekser mere, og det vil også klart fremgå hvilken type de har anvendt. I øvrigt er variabelangivelserne i paletten Variables desuden blevet mindre kryptiske. Alt i alt en forbedring, synes jeg!

 

Video komponent

Der er blevet skabt en ny komponent Video Player i paletten Components. Meningen er, at man skal kunne sætte en video ind i sit dokument. Videoen kan endda styres interaktivt eller ved hjælp af Maple kode. Lyder lovende!

 

 

Clickable Math 3.0

Maplesoft har foretaget forbedringer i Clickable Math 3.0, siden faciliteten blev introduceret i Maple 16. Blandt andet vil forslagene i Pop-ups nu tage hensyn til pakken RealDomain, hvis den er loadet.

Det ser spændende ud, og måske det kan give nogle muligheder for at elever kan eksperimentere med at løse opgaver i mindre skridt i stedet for blot at at få svarene foræret fra ende til anden, fx via solve kommandoen. Med de nye muligheder kan man for eksempel skrive et matematisk udtryk op og trykke på Enter for at få Maples blå svar frem. Det er nemlig kun Maples svar, man kan arbejde med. Man kan så markere hele udtrykket eller en del af det. Kort efter vil en række muligheder til bearbejdning blive vist. Man kalder disse for Smart Popups. Man kan så vælge en af mulighederne ved at klikke på den. Nedenfor ser vi, hvordan Maple er i stand til at kvadrere.

Man kan også løse ligninger. Bemærk, at man også kunne vælge en grafisk løsning:

Alternativt kan man markere en del af Maples blå svar, som herunder. Et forslag er man kan gange med nævneren på begge sider:

Man kan i øvrigt også trække det markerede over på den anden side. Det hedder Drag-to-Solve. Man kunne forestille sig, at denne interaktive måde at løse ting på kunne være et slags bindeled mellem at gøre tingene i hånden og helt auto og derved give en bedre forståelse.

Min femte Maple instruktionsfil er helt dedikeret til dette emne. Med Smart Popups kan man addere, subtrahere, multiplicere, dividere, faktorisere, ekspandere, simplificere, isolere, sætte på fælles brøkstreg, plotte, solve, anvende trigonometriske identiteter, ... Her er et direkte link til Maplesofts egen forklaring: Clickable Math 3.0.

 

Math Apps

Allerede i version 16 skabte man over 100 såkaldte interaktive Math Apps til forskellige specifikke formål. Disse er en del af det såkaldte The Möbius Project, der har til formål at skabe flere interaktive funktionaliteter i Maple. Maple har tilføjet 45 nye, så der nu er næsten 200 apps. Nye emner inkluderer fem nye apps indenfor økonomi (eks. på figur), sfæriske koordinater, bogstav frekvens i tekst, password sikkerhed, krydsproduktvektor, superellipser og superellipsoider og meget mere.

Prøv menuen Tools > Math Apps, så vil du se, at der er apps indenfor emner som Algebra, geometri, vektorregning, differentialregning og integralregning, funktioner, trigonometri, fysik, økonomi, sandsynlighedsteori og statistik. Jeg tror de kan vise sig rigtig fede. Der er tale om små applikationer, der står for sig selv, hvor man interaktivt kan sætte tal ind og se hvad der sker. Eller en lille animation. Hvad siger du for eksempel til følgende lille app, som handler om at optimere rumfanget af en kasse under fastholdt overflade:

(Klik på billedet for et større og mere fyldestgørende billede)

Man varierer kassens højde ved at trække i skyderen, og straks ændrer kassen udseende og graferne opdateres. Efter at læreren har gennemgået problemet grundigt, tror jeg denne lille fikse applikation kan være med til at få eleverne til at forstå pointerne. Eller hvad med denne lille animation, som viser pointen med at et legeme, der falder fra hvile og et andet legeme, der var en vandret starthastighed, falder lige hurtigt:

Når man trykker på Release knappen falder kuglerne ...

 

One step app creation - kommandoen Explore

Denne kommando har fået udvidet funktionalitet. I det hele taget kan kommandoen Explore vise sig at blive meget anvendelig i gymnasiet, fordi man lynhurtig kan lave en interaktiv ting uden at skulle til at programmere. Nedenfor er det som eksempel vist, hvordan man lynhurtig - og med kun én linje - kan skrive en kommando, som skaber en graf for en sinusfunktion, hvor frekvensen f kan varieres interaktivt med en skyder.

Hvis man synes linjen er lidt uoverskuelig kan man dele den i to. Plot-kommandoen skrives først og tilegnes den variable plot1. Da f ikke er kendt i den første linje, er man nødt til at anbringe enkelt apostroffer omkring kommandoen, så udførelsen af kommandoen bliver udskudt.

Man kan sagtens bruge flere parametre i kommandoen. Explore kommandoen er i det hele taget en del udvidet nu!

 

Maple Player

Man kan nu downloade og installere en gratis Maple Player. Denne gratis afspiller kan bruges til interaktive Maple ting og meget mere. Du kan læse om hvad den kan på siden, jeg har linket til.

 

Programmering

Jeg er så småt begyndt at programmer lidt i Maple, og her er det en rigtig god ting, at kode-editoren nu fået fremhævning (farvning) af syntaks såvel som automatisk indrykning. Dette er med til at gøre koden meget mere overskuelig! Der er kommet flere nye ting til for programmører. Det er endda blvet muligt at afvikle programmet parallelt - dvs. over flere processor-kerner samtidig - og derved spare tid.

 


I forbindelse med Gym-pakken til Maple 16 kom der en kraftig opgradering. Der var kommandoer til polynomiel regression, logistisk regression, eksponentiel regression på exp-form, en masse forbedringer i deskriptiv statistik, Chi-kvadrat-test, vektorregning i 3D samt binomialtest.

I Gym 17 har Knud nissen fundet på en række nye ting. Nogle af dem er ønsker fra HTX og HHX brugere:

Statistik: Z-test, t-test, en kommando til at optælle antal observationer i et observationssæt eller hyppighedstabel.
Regression: Proportional regression, kommando til at få regressionskoefficienter ud, residualer og plot af disse.
Vektorregning: en kommando vsolve til at løse lineære vektorligninger.

Her er Knud Nissens egen beskrivelse af den nye funktionalitet: Nyheder i Gympakke 17.
En instruktion til hele Gym-pakken er her: Instruktion til Gym pakke 17.

Gym-pakkens funktionalitet kan også studeres direkte i Maples hjælpemenu: Help > Maple Help og skrive ordet "Gym" (uden apostroffer) i søgefeltet. Så vil en liste over funktionerne og deres virkemåde være tilgængelig. Der er også gode eksempler.
 

 


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik