Rettigheder

Jeg bliver undertiden spurgt om tilladelse til brug af materiale fra min hjemmeside, hvorfor jeg håber, at dette punkt kan være med til at afklare nogle ting.

Rettigheder til stof fra hjemmesider af denne art hører ind under ophavsretsloven. Blandt andet må materiale anvendes til privat brug, ellers skal tilladelse indhentes. Misbrug kan medføre erstatning.

Hvad angår min egen side, så vil det glæde mig, hvis folk vil bruge materialet enten privat eller i undervisningssammenhæng. Kommerciel udnyttelse uden tilladelse er naturligvis ikke tilladt. Hvis nogen ønsker at anvende mit materiale på egne hjemmesider er min holdning følgende: Placering af mine noter på andre, frit tilgængelige hjemmesider tillades ikke. Er der derimod tale om, at en underviser gerne vil dele et dokument med kolleger/elever, så er det i orden, hvis dokumentet anbringes i et lukket intranet på undervisningsstedet. Angående genbrug af grafik fra min hjemmeside, så kontakt mig, jeg vil da tage stilling til det i den konkrete situation. I øvrigt vil jeg blive glad, hvis andre vil linke til mine sider. "Deep links" bør dog følges af en angivelse af, hvor materialet stammer fra. Jeg håber, at brugerne vil opfylde disse simple betingelser. Når alt kommer til alt er sådanne spilleregler hensigtsmæssige, hvis man gerne vil have, at andre lægger ting ud på nettet til gratis afbenyttelse.

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med COPY-DAN Tekst & Node. Der sættes ingen begrænsninger på eksemplarfremstillingen i den forbindelse.

 


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik