Fysik C for 21-z

Herunder kan du finde udleveret materiale og links af forskellig art i fysik.

Det er ofte bedst at downloade filerne - heraf de fleste Wordfiler - til sin egen harddisk før man åbner dem. I Internet Explorer gøres dette ved at højreklikke og vælge Gem destination som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloaded til.

 

Nyt

Vi går i gang med emnet rødforskydning og galaksers hastighed.   

Opdateret 25.05.22

 

 

Andet

Øvelseshold
Generel rapportskabelon (Word)
Rapportskabelon i Maple
Gruppeprojekter: Fysikken i musikken

 

Rapportøvelser

  1. Vands varmefylde (Word)
  2. Brydning og totalrefleksion
  3. Musik og bølger

 

Journaløvelse 

  1. Vand specifikke fordampningsvarme (Word)
  2. Den specifikke smeltevarme for H2O (Word)
  3. Nyttevirkning af kaffemaskine (Word)
  4. Optisk gitter

 

Opgaver

Opgaver i varmefylde
Opgaver i energi
En opgave med suppe
Blandede opgaver i Energi
Elektricitet - hvad koster det?
Opgaver i brydning og refleksion (Opgaver indsat i Maple fil)
Opgaver i bølger og optik
Opgaver: Rødforskydning og hastighed af galakse

 

 

Noter & Tillæg

Genveje og typiske begåede fejl i Maple
Fysik C datahæfte
Periodisk system, kernekort, data
Forskellige faser af H2O
Tillæg til mekanisk energi i fysC
Eksempel på beregning af brydningsvinkel (Maple fil)
Tillæg om bølger

Aflæs sted og tidsmæssigt forløb af bølge
Brydning, refleksion og totalrefleksion
Tillæg til brydningsformlen

Interferens og gitterformlen
Bølgelængde af laserlys med optisk gitter - et eksempel
Fysik & musik
Matematisk repræsentation af forskellige toner
(Maple fil med eksempler)
Fysik C - Tillæg til emnet planeter

Kometer og Keplers 3. lov
Bohr og hydrogenatomet
Kontinuert spektrum - varmestråling

 

 

Links

Mere generelt
SI-enheder (Wikipedia)
Dekadiske præfikser
(Wikipedia)
 

Det periodiske system
www.ptable.com
www.webelements.com

https://www.youtube.com/watch?v=qXss1tTxyts (Video på dansk)
 

Astronomi og NV
The Sky Live - 3D Solar System (Virkelig fin animation - skriv fx Halley i inputfelt) 
Introduction to Comets - How They Form and How Comets Work (Meget fin video - også historie: 8:40)
Kepler’s First Law of Motion - Elliptical Orbits (Astronomy) (Fremragende video: 3:18)
Kepler’s Second Law of Motion - Equal Area in Equal Time (Astronomy) (Fremragende video: 3:35)
Kepler's Third Law of Motion - Law of Periods (Astronomy) (Fremragende video: 5:54)
Keplers Laws of Planetary Motion (Om alle lovene: 3:33)
Fortællingen om Universet (Fremragende lille note. Kan bruges som supplement til verdensbilleder - se side 4-7. Se desuden her)
Dopplereffekt med ambulance (God video illustrerer princippet med dopplereffekt/rødforskydning. Alternativ)
Rødforskydning (God side på Wikipedia)
Elektromagnetiske spektrum  (Fra Wikipedia)


Bølger
Totalrefleksion (YouTube video demonstrerer delforsøg meget godt)
Min egen side med totalrefleksion
Brydning og totalrefleksion i Diamant: 3D simulation af perfekt diamant. Her forklaring: del1 og del2)
Tale i helium (YouTube video)
Tale i svovlhexafluorid (Eng. Sulfur Hexaflouride) (YouTube video) Mere.
Stemmebånd (YouTube video)
Stemme (Mænd og kvinders stemmer)
Guitarer (Fin side fra Musikipedi.dk)

 

Videoer

Vands varmefylde - databehandling (14:02)
Fysik: Maple og enheder (10:08)

Guitarens fysik (9:46) (Dokument)
Orgelpipers fysik (8:00) (Dokument)
Rene og sammensatte toner (6:32) (Dokument)

Undervisningsvideoer (husk brugernavn og kodeord)