Matematik A for 16-x

Herunder kan du finde udleveret materiale af forskellig art i matematik.

Meddelelser

Materiale

Det er bedst at downloade filerne til sin egen harddisk før man åbner dem. I browseren Google Chrome gøres dette for eksempel ved at højreklikke og vælge Gem link som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloadet til.

 

Nyt

Vi er i gang med repetition plus lidt om normalfordelingen. Se note under Noter & Tillæg.

Opdateret 26.04.19.

 

Andet

PDF til elever
Om matematikprøven den 26. oktober 2016
Projekt i lineære funktioner - forbedret forsøg og rapport
Gruppearbejde i statistik
Matrixgrupper i differentiationsreglerne
Gruppeinddeling i projektet med matematik og økonomi
Matrixgrupper i differentiation og vektorer
Matrixgrupper i differentialligninger
Matematikprøve i uge 9
Matrixgrupper i statistik og sandsynlighedsregning

 

 

Kontakt mig

Klik på nedenstående link for at sende email til mig, hvis du er i tvivl om noget. Jeg skal prøve at svare så hurtigt som muligt....

E-mail: Erik Vestergaard

 

 

Afleveringsopgaver

Afleveringsopgaver til 280816 (grundlæggende regneregler)
Afleveringsopgaver til 090916 (grundlæggende regneregler og formler)
Afleveringsopgaver til 051016 (grundlæggende regneregler og lidt Maple)
Afleveringsopgaver til 211016 (lineære funktioner - manuelle udregninger)
Afleveringsopgaver til 111016 (Temaopgaver i eksponentielle funktioner)


Projektrapport i lineære funktioner
Temarapport i statistik
Temaaflevering i geometri
Temarapport om Trigonometri og landmåling (se Lectio)
Projektrapport i potensfunktioner og det matematiske pendul (Word)
Projektaflevering i emnet kurvefit
Temaaflevering: Temaopgaver i plangeometri
Projektaflevering i differentialligninger - Newtons afkølingslov og logistisk vækst
Projektaflevering i rumgeometri - Prebens drivhus

 
 

Opgaver

Brøkopgaver
Opgaver i potensregning
Opgaver i reduktioner og faktoriseringer
Opgaver i ligninger og formler
Opgaver i lineære funktioner
Opgaver i lineær regression
Hvordan udvikler saldoen sig med tiden? (Word)
Eksponentielle funktioner og enkeltlogaritmisk papir
starter_geometri
Opgaver i geometri
Opgaver i trigonometri
Sinus på enhedscirkel (uden)
Sinus på enhedscirkel (med)
Sinus og cosinus via enhedscirklen  (Word)
Temaopgaver i plangeometri
Blandede opgaver i vektorer i planen
Vurder arealet af et parabelsegment

 

 

Noter & Tillæg

Mathtype
Grundlæggende regneregler
Lineære funktioner
Eksponentielle funktioner
Oversigt - Lineære funktioner (Maple fil)
Oversigt - Eksponentielle funktioner (Maple fil)
Oversigt - Potensielle funktioner (Maple fil)
Statistik
Rentesregning - tænk i fremskrivningsfaktorer!
Vinkelmåling med sekstant  (et praktisk forsøg med måling af højden af en mast)
Et bevis for Pythagoras' sætning
Beregninger i en vilkårlig trekant
Fitness matematik
Potensielle funktioner
Vinklen mellem to vektorer
Integralregning
Differentialligninger - nogle beviser og modeller
Maple 11 - Chi-i-anden-tests  (Maple fil: Teori og eksempler)
Binomialfordelingen
Oversigt med lineære, eksponentielle og potens-sammenhænge
Matematik og samfundsfag: Lorenz-kurven og Gini-koefficienten
Normalfordelingen

 

 

Links

Maple T.A. (siden man logger ind på) 
Project Mathematics (Beviser for Pythagoras sætning)
The Story of Mathematics (Fremragende sider om matematikkens historie)
Video om at tegne vektorer i planen i Maple (den i videoen anvandte fil kan ses her)

 

Billeder

Her kan du finde billeder af klassen og eventuelt også andet billedmateriale.

Elevbilleder