Matematik A for 18-x

Herunder kan du finde udleveret materiale og links af forskellig art i matematik.

Det er ofte bedst at downloade filerne til sin egen harddisk før man åbner dem. I browseren Google Chrome gøres dette for eksempel ved at højreklikke og vælge Gem link som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloadet til.

 

Nyt

Vi er i gang med sandsynlighedsregning og statistik.   

Opdateret 14.05.20

 

Andet

Makkerskabsgrupper i 18-x_periode 3
Grupper i økonomi og statistik
Grupper i statistikforløb
Matematikprøve i uge 8
Grupper til statistik-aflevering
Grupper til vektorprojekt
Matrix grupper i polynomier og vektorer
Matrix grupper i lineære, eksponentielle og potensielle sammenhænge
Matrix grupper i differentialregning
Matrixgrupper i differentialregning, integralregning m.m.
Matrixmatrixgrupper i sandsynlighed, vektor og differentialregning

 

 

Opgaver

Brøkopgaver
Reduktionsopgaver
Opgaver i potensregning
Opgaver i reduktioner og faktoriseringer
Opgaver i ligninger og formler
Starter_geometri
Opgaver i geometri
Opgaver i klassisk geometri
Opgaver i rentesregning og renteformlen (Maple fil)
Opgaver i trigonometri
Sinus på enhedscirkel (uden)
Sinus på enhedscirkel (med)
Sinus og cosinus via enhedscirklen  (Word)
Opgaver i harmoniske funktioner med mere (Maple fil)
Arbejdsopgaver i vektorer
Projektopgaver i potensfunktioner og det matematiske pendul
To små projektopgaver i vektorer (Maple fil)
Opgave 310  (om tangenterhældninger)
Arbejdsopgaver i beviser i differentialregning

 

 

Noter & Tillæg

Genveje og typiske begåede fejl i Maple
Grundlæggende regneregler
Lineære funktioner
Eksponentielle funktioner
Eksponentielle funktioner NY
Oversigt - Lineære funktioner (Maple fil)
Grafpunkter for eksponeniel funktion (Maple fil)
Statistik
Matematik og samfundsfag: Gini-koefficienten
Rentesregning - tænk i fremskrivningsfaktorer!
Vinkelmåling med sekstant  (et praktisk forsøg med måling af højden af en mast)
Oversigt - Vektorer i planen (Maple fil)
Oversigt - Plangeometri - ekstra (Maple fil)
Formel for vinklen mellem to vektorer
Potensielle funktioner
Oversigt med lineære, eksponentielle og potens-sammenhænge
Harmoniske funktioner (Maple fil)
Integralregning
Logistisk vækst - eksempel med bakteriekultur
Normalfordelingen og binomialfordelingen (til de to videoer med normalfordelingen)

 

 

Links

Mike Auerbach fra Tornbjerg Gymnasium har en hjemmeside, hvor han har lagt forskellige noter frit tilgængelig: www.matematicus.dk. Direkte links til visse noter: Matematik i grundforløbet, Regning, Funktioner, Geometri i planen.

Maple T.A. (siden man logger ind på) 

Oplæsning i timerne om historien om Niels Henrik Abels bedrift med at bevise umuligheden af at en formel til løsning af den generelle 5. gradsligning. Allerede i 1500-tallet fandt man formler til løsning af tredje og fjerdegradsligninger. Blandt andet italieneren Gerolamo Cardano (1501-1576) kom med vigtige bidrag.
3. gradsligninger: Wikipedia
4. gradsligninger: Wikipedia
Cardano: Wikipedia

Undervisningsvideoer (husk brugernavn og kodeord)

 

 

Billeder

Her kan du finde billeder af klassen og eventuelt også andet billedmateriale.

Elevbilleder