Matematik A for 19-y

Herunder kan du finde udleveret materiale og links af forskellig art i matematik.

Det er ofte bedst at downloade filerne til sin egen harddisk før man åbner dem. I browseren Google Chrome gøres dette for eksempel ved at højreklikke og vælge Gem link som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloadet til.

 

Nyt

Vi er i gang med at repetere mundtlige spørgsmål.      

Opdateret 24.03.22

 

Andet

Tangenthældning som grænseværdi af sekanthældninger (GeoGebra Animation)

 

 

Opgaver

Opgaver i integralregning uden hjælpemidler
Opgaver i differentialregning uden hjælpemidler

 

 

Noter & Tillæg

Genveje og typiske begåede fejl i Maple
Grundlæggende regneregler

Begrebet differentialkvotient
Differentiation af andengradspolynomium
En ikke-differentiabel funktion
Regneregler for differentiation
Differentiation af funktionen 1/x
Vækst og væksthastighed
Logistisk vækst - eksempel med bakteriekultur
Differentialligninger - nogle beviser og modeller

Separation af variable
Vektorfunktioner - kurvelængde og areal
  

Normalfordelingen og binomialfordelingen (til de to videoer med normalfordelingen)
Sandsynlighedsregning og statistik til B-niveau STX (e-bog)
Normalfordelingen

Integralregning

Formel for vinklen mellem to vektorer
Afstand fra punkt til linje og projektion af vektor på vektor

 

 

Links

Metoder og basal videnskabsteori i matematik (Fin artikel fra LMFK af Jens Christian Larsen og Kasper Bjering Søby Jensen)

Genveje og typiske begåede fejl i Maple  (Genveje og typiske fejl i Maple)

How to Draw a Cycloid on a Bicycle (Youtube video)
Joe Freedman's Amazing Cycloid Drawing Machine (Konstruktion af fantastiske kurver)
Metoder og basal videnskabsteori i matematik (Fin artikel fra LMFK af Jens Christian Larsen og Kasper Bjering Søby Jensen)
En animation af en forlystelse i GeoGebra (En "Tivoli-forlystelse" animeret i GeoGebra)

Undervisningsvideoer (husk brugernavn og kodeord)

 

 

Billeder

Her kan du finde billeder af klassen og eventuelt også andet billedmateriale.

Elevbilleder