Matematik A for 22-x

Herunder kan du finde udleveret materiale og links af forskellig art i matematik.

Det er ofte bedst at downloade filerne til sin egen harddisk før man åbner dem. I browseren Google Chrome gøres dette for eksempel ved at højreklikke og vælge Gem link som... og derefter browse frem til det sted på ens harddisk, hvor man ønsker filen downloadet til.

 

Nyt

Vi er i gang med polynomier og slutter af med lidt deskriptiv statistik.          

Opdateret 07.05.23

 

Andet

Makkerskaber og makkerskabsgrupper i uge 45 og 46
Makkerskaber og makkerskabsgrupper i uge 47 og 48
Makkerskaber og makkerskabsgrupper i uge 49, 50 og 51

 

 

Opgaver

Opgaver i grundlæggende regleregler:
Opgaver i potensregning
Opgaver i ligninger og formler
Opgaver med reduktioner
Opgaver i brøkregning
Opgaver i faktorisering
Sinus og cosinus på enhedscirkel (Enhedscirkel: med inddeling og uden inddeling)
Opgaver i geometri
Deskriptiv statistik - Manuel opgave i grupperede observationer

 

 

Noter & Tillæg

Genveje og typiske begåede fejl i Maple
Find fejl i Maple kode
Grundlæggende regneregler
Lineære funktioner
Trigonometri - Definitioner via retvinklet trekant
(grundforløb)
Eksponentielle funktioner (2019)
Matematik og samfundsfag: Gini-koefficienten
Rentesregning - tænk i fremskrivningsfaktorer!
Procent, rentesregning og indekstal (Maple fil med opgaver)

FF-forløb med indekstal, procent og rentesregning:
Gruppeinddeling, video, opgaver, Excel-fil til opgave 1, Excel-fil til opgave 2, formler.

Vektorer: Indskudsregel og midtpunktetsformel
Trigonometri - Generelle definitioner via enhedscirkel
Formel for vinklen mellem to vektorer
Afstand fra punkt til linje og projektion af vektor på vektor

Potensudviklinger
Oversigt med lineære, eksponentielle og potens-sammenhænge

Polynomier - med vægt på andengradspolynomier

Statistik

 

Links

Videoer til Maple i grundforløbet  (Indledende Maple teknik)

Undervisningsvideoer (husk brugernavn og kodeord)