Noter, tillæg & videoer i matematik

 

Funktioner

Lineære funktioner  (ny version 26 sider)
Lineære funktioner  (gammel version - 26 sider)
Eksponentielle funktioner
(54 sider)
Potensudviklinger (22 sider)
Polynomier - med vægt på andengradspolynomier (34 sider)
Sammensat funktion (4 sider)

 

Differentialregning og integralregning

Differentialregning - intro
Begrebet differentialkvotient (GeoGebra animation)
Begrebet differentialkvotient
(3 sider)
Begrebet differentialkvotient - med h (3 sider)
Differentiation af símpelt andengradspolynomium (1 side)
Differentiation af simpelt andengradspolynomium - med h (1 side)
Differentiation af andengradspolynomium (1 side)
Differentiation af andengradspolynomium - med h (1 side)
En ikke-differentiabel funktion (2 sider)
En ikke-differentiabel funktion - med h (2 sider)
Regneregler for differentiation (8 sider)
Regneregler for differentiation - med h (8 sider)
Differentiation af funktionen 1/x (1 side)
Differentiation af funktionen 1/x med h (1 side)
Differentiation af specielle funktioner (5 sider)
Differentiation af specielle funktioner - med h (5 sider)
Differentiabilitet og kontinuitet (3 sider)
Differentiabilitet og kontinuitet - med h (3 sider)
 
En ligning for tangenten  (1 side)
Differentiation af omvendt funktion (3 sider)
Differentiation af sammensat funktion (2 sider)
Skabelon til funktionsundersøgelser (5 sider)
Vækst og væksthastighed (8 sider)
Logistisk vækst - eksempel med bakteriekultur
(3 sider)
Anvendelser af differentialregning (23 sider - tonet efter naturvidenskab)
Tema: Bevægelse på cykel - numerisk differentiation  (7 sider)
Tema: Bevægelse på cykel - numerisk differentiation med h (7 sider)
Tema: Anvendelser af differentialregning i økonomi (5 sider)
Tema: Trigonometriske funktioner (10 sider)
Numerisk differentiation (26 sider)
 

Arealfunktioner og stamfunktioner (4 sider)
Arealfunktioner og stamfunktioner - med h (4 sider)
Anvendelser af integralregning
(10 sider)
Integralregning (42 sider)
Integralregning - med h (42 sider)
Regneregler for ubestemte integraler
(5 sider)
En oversigt i differential- og integralregning
(2 sider)
 

e-bog i emnet Matematik for 2g - Funktioner, Polynomier, Differentialregning.
(måske en lidt sværere af slagsen). Mange opgaver og nogle temaer også. (229 sider).


Til elever, som er interesseret i at forstå begrebet grænseværdi bedre, har jeg lavet to skærmvideoer. Heri omtales blandt andet ε-δ teknik, der naturligvis ikke længere er pensum i gymnasiet: Video 1 (19:23) og Video 2 (13:33)

 

Differentialligninger

Differentialligninger - nogle beviser og modeller (14 sider)
Differentialligninger - separation af variable (7 sider)
Forskudt eksponentiel vækst - bevis med separation af variable (3 sider)
Logistisk vækst - et bevis (4 sider)

 

Vektorer

Formel for vinklen mellem to vektorer (uden cosinusrelation - 4 sider)
Projektionen af en vektor på en vektor (2 sider)
Afstand fra punkt til linje og projektion af vektor på vektor (4 sider)

 

Vektorfunktioner

Vektorfunktioner - et projekt (Jævn cirkelbevægelse, en cykloide, en forlystelse - 5 sider)
Vektorfunktioner - en forlystelse (Jævn cirkelbevægelse og en forlystelse - 3 sider)
En animation af forlystelsen i GeoGebra (Forlystelsen ovenfor animeret i GeoGebra)
Vektorfunktioner - et projekt  (Jævn cirkelbevægelse, cykelbevægelse, forlystelser i Tivoli - 5 sider)
Vektorfunktioner - kurvelængde og areal  (7 sider)

 

Sandsynlighedsregning og statistik

Statistik (Deskriptiv statistik og statistik i samfundet - 38 sider)
Normalfordelingen (41 sider)
Binomialfordelingen (22 sider)
Residualer i grundforløbet (8 sider)
Hvorfor n-1 i stikprøvevariansen?
(8 sider)
Lineær regression, kvadratsummer og forklaringsgrad (8 sider)
Matematik og samfundsfag: Gini-koefficienten (11 sider)
Sandsynlighedsregning og statistik til B-niveau STX (ny e-bog - 151 sider)


e-bog i emnet sandsynlighedsregning og statistik til B-niveau
(undtagen deskriptiv statistik):Statistisk usikkerhed i samfundsfag

Instruktionsvideo i brug af Excel til konfidensintervaller  (7:41. Excel dokument)
Statistisk usikkerhed i meningsmålinger - forklaringer og baggrund  (8:41)

To GeoGebra filer:
Stikprøvefordeling (guide)
Stikprøver ved valg (guide)
Maple fil:
Simulering af konfidensintervaller (guide)


 

Procent og rentesregning

Procentregning (6 sider)
Rentesregning - Tænk i fremskrivningsfaktorer! (9 sider)
Annuitetsregning  (7 sider)
ÅOP og andre renter  (9 sider)

 

Geometri og trigonometri

Trigonometri - Definitioner via retvinklet trekant (10 sider)
Trigonometri - Generelle definitioner via enhedscirkel (6 sider)
Sinus og cosinus på enhedscirkel (Enhedscirkel: med inddeling og uden inddeling)
Vinkelmåling med sekstant (7 sider - fra min anden hjemmeside)

 

Diverse

Grundlæggende regneregler (4 sider)
Svingninger (13 sider)
Fitness matematik (22 sider)
RSA-kryptosystemet (27 sider)
Perspektivet (70 sider)
Matematik og landmåling
(10 sider)
Beregninger i en vilkårlig trekant (2 sider)
Det gyldne snit (23 sider) - se også min hjemmeside herom her: https://www.matematiksider.dk/det_gyldne_snit.html)
Tema: Broer, kæder og kurvefit (7 sider) (Video om brug af Logger Pro).    

Rettigheder

Jeg bliver undertiden spurgt om tilladelse til brug af materiale fra min hjemmeside, hvorfor jeg håber, at dette punkt kan være med til at afklare nogle ting. Rettigheder til stof fra hjemmesider af denne art hører ind under ophavsretsloven. Blandt andet må materiale anvendes til privat brug, ellers skal tilladelse indhentes. Misbrug kan medføre erstatning. Hvad angår min egen side her, så vil det glæde mig, hvis folk vil bruge materialet i undervisningssammenhæng, og man behøver ikke kontakte mig i den sammenhæng. Kommerciel udnyttelse uden tilladelse er naturligvis ikke tilladt. Hvis nogen ønsker at anvende mit materiale på egne hjemmesider er min holdning følgende: Placering (fysisk) af mine noter på andre hjemmesider tillades ikke. I øvrigt vil jeg blive glad, hvis andre vil linke til mine sider. "Deep links" bør dog følges af en angivelse af, hvor materialet stammer fra. Jeg håber, at brugere vil opfylde disse simple betingelser. Sådanne spilleregler er hensigtsmæssige, hvis man gerne vil have, at andre lægger ting ud på nettet til gratis brug.

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med COPY-DAN Tekst & Node. Der sættes ingen begrænsninger på eksemplarfremstillingen i den forbindelse. Hvis din institution (skole, gymnasium, etc) er udtaget til indberetning, skal du indberette, hvis du kopierer/printer, lægger digital fil på lukket læringsportal (Intranet) eller opfordrer eleverne til selv at kopiere eller downloade materialet fra min hjemmeside, med henblik på at bruge materialet i undervisningen.  

Hvis du er i tvivl om noget kan jeg kontaktes pr. email: Kontakt mig

© Erik Vestergaard


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik